Purmo Pensionärer

Välkommen till Purmo Pensionärers webbplats

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med ca 269 medlemmar år 2018. Föreningens uppgift är:

  • att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen

  • att ordna föredrags-, diskussions- och underhållningstillfällen

  • att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag

  • att ordna resor och exkursioner och teaterbesök