Purmo Pensionärer

Välkommen till Purmo Pensionärers webbplats

 

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med 269 medlemmar den1 januari 2024. Föreningens uppgift är:

  • att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen

  • att ordna föredrags-, diskussions- och underhållningstillfällen

  • att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag

  • att ordna resor och exkursioner och teaterbesök