Purmo Pensionärer

Vårt program

Vi ordnar månadsträffar en gång i månaden den sista fredagen i månaden (med undantag). Men förutom det ordnas motionsprogram och mycket mer på vecko och månadsbasis.

Pidro ordnas varje vecka på byagården i Sisbacka. Följ med ÖT:s minneslista för att se exakt tidpunkt för våra program. Man kan även kontakta någon i styrelsen ifall man har frågor.

Kalender

Februari 2023

Fredag
24.2
14:00

Månadsträff i februari 2023

Februari månadsträff vid Uffes Mat & Café 2023

Mars 2023

Fredag
31.3
14:00

Månadsträff i mars 2023

Mars månadsträff vid Uffes Mat & Café.

April 2023

Fredag
28.4
14:00

Månadsträff i april 2023

April månadsträff vid Uffe Mat & Cafè 2023

Maj 2023

Fredag
26.5
14:00

Månadsträff i maj 2023

Maj månadsträff vid Uffes Mat & Café