Purmo Pensionärer

Välkommen till Purmo Pensionärer

 

Karin Asp, ordförande                                                                                                            Haapbackavägen 33         68970 Överpurmo    
karin_l_asp@hotmail.com
0500 162376  ,06 7273505 

Guy Käcko, viceordförande                                                                                                    Nybyggarvägen 12         68930 Purmo                                                                                  ekoh@ekoh.fi. 

0445939118                                                                                                                                              
                      
Gunnevi Käcko, Sekreterare / medlemsregister
Snickerivägen 3       68930  Purmo
gunnevi.kacko@multi.fi
050 5622357   , 06 7272011
 
Henrik Nylund, vicesekreterare / IT ansvarig/ annonsör
Nybyggarvägen 8   68930  Purmo
henrik.nylund@gmail.com                                                                                                       

045 2046444

Rainer Nyqvist   Kassör

Ejdevägen 12         68940   Lillby                                                                                  rainer.nyqvist@multi.fi   

050 556 9451      067273015                                 

Joel Sjöskog,  resekoordinator
Edebovägen 23    68940 Lillby
joel.sjoskog@multi.fi
0500 361180     06 7271177 

Ingeborg Ljung , lotteriansvarig / minnesadresser                                                                    Purmovägen 318    68930 Purmo                                                                                            ingeborg.ljung@multi.fi 

050 433 2266    06 7272176

Bo Finnberg , lotteriansvarig                                                                                                    Storbackavågen 3 bst.2      68930   Purmo                                                                              bo.finnberg@multi.fi

0400 297 479         067272243                                                                                             

Gerd Långnabba   minnesadresser                                                                                        Purmovägen  314     bst.4       68930 Purmo                                                                            gerd.langnabba@hotmail.fi         

050 3452759