Purmo Pensionärer

Månadsträff i januari 2023

26 Januari 2023 kl. 14.00–16.00

OBS ! Datum. Vi brukar ha träffarna den sista fredagen i månaden men p.g.a, annat så måste vi tidigare lägga januariträffen.

På januari träffen har vi parentation då läses namnen upp på alla föreningsmedlemmar  som gått bort under året 2022 .Vid detta tillfälle medverkar Peter Sundqvist pastor i baptistförsamlingen.

Blomsterhyllning åt dem som fyllt 80, 85, 90, 95 eller 100 år under det gågna året. I år har vi två styrelsemedlemmar som avgår de ska också uppmärksammas.